005 voetbal heerenveenWij kregen van het hoofdbestuur het verzoek om een stukje te schrijven. Vanzelfs waren wij zeer vereerd hierover. Want alhoewel wij veel ijver doen op onze verhalen, zijn wij slechts van amateuristisch niveau. De kopstukken kunnen het dan wel even mooi opzeggen, maar  het is een hele put werk. Maar wij struipen de mouwen op, zetten de schouders er manmoedig onder en steken van kant.

 

Welnou, het Dienstencentrum in Lemmer had vier vrijkaartjes van de voetballerij gekregen van onze nieuwe gemeente. Dat het stadhuis nu in Joure staat is ons maar min naar het zin, maar daar hebben wij het nu niet over. De nieuwbakken ambtenaren wilden nu ook eens wat terug doen voor de vrijwilligers die zich steeds maar weer uit de naad werken. Hielke, Jan, Jelle en wij waren de gelukkigen door een degelijke goede loting. Want nergens niet om, het gaat er altijd eerlijk om toe daar.

 

Wij waren al betijd op pad naar Heerenveen. Jan en Hielke achterin. Wij zaten naast Jelle die de auto goed in de macht had. Zodoende konden wij de boel mooi wat in de gaten houden. Jelle is een puur beste chauffeur, daar hebben wij een besten een aan bij de VLAM. De fleurstemming zat er dadelijk al in. Op de achterbank werd helderop gezongen (o.a. we gaan nog niet naar huis…) en ingehaakt. Och, och, wat ging het er mal aan toe. Persoonlijk zijn wij niet zo. 005a broekzakDaarna praten de mannen omraak over de voetballerij. Heerenveen zou wel even afweven met zijn opponent, dat waren wij wel met mekaar eens. Wij waren van zin om onze opstelling door te spelen aan de trainer Van Basten.  Dat scheelt hem een hele uitzoekerij, dachten  wij zo. Want die is toch maar wat aan het prutsen nu hij van zins is om weg te gaan. Spijtig genoeg, bleek bij  wederom komst in Lemmer een van ons, die niet met naam en toenaam* hier genoemd wil worden, de opstelling nog in de kontbuise te hebben zitten.

* Gezien wij deze manspersoon niet publiekelijk af willen laten vallen voldoen wij aan dit verzoek.

 

005a voetbalschoenenDe wedstrijd zelf is ons niet afgevallen. Somstijden stroffelde er wel eentje over zijn eigen bonken en  die lag daar dan maar wat te kremeneren en te beren. Maar dat had nooit niet veel om de hakken. Ook verprutste de thuisclub een paar keer raar de bal. ‘Die had ik er wel ingemiegd’ zei Jelle nog. Dat wilden wij wel geloven. Jelle is in zijn jonge jaren een beruchte schopper geweest op het groene veld, meenden wij nog te weten. Jammer alleen dat hij zelf een zere poot had en zodoende niet invallen kon. Nu kon hij alleen maar zeer tactische dingen aanroepen. Dat hij dat goed voor het verstand heeft, deed wel uit de eindstand blijken. Ook het eten en drinken tussen de voetballerij door was dik in orde. ‘Hier kunnen wij wel aan wennen’ aldus Jan. Het was zo best als het maar kan, wij kunnen het niet anders zeggen.

 

Van deze plaats af willen wij dan ook het hoofdbestuur en de gemeente, ook al zit die dan in Joure, onze hartlijke dank toezeggen. Wij houden ons met alle wille beschikbaar voor een volgende keer.  Wij weten nu hoe het er om en toe gaat en daar komt nog bij: wij kunnen ons aardig staande houden in dat soorte kringen en dat kan lang niet van elkeneen gezegd worden.

 

Met hartlijke groet, vrijwilligster Tryntsje

 

Achterna gekomen bericht:  Letterdieverij, leugens of andere onrechtmatigheden graag melden bij de schrijfster, deze weeft er dan wel mee af.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Geïnspireerd door het ‘weekblad’ Bokwerder Belang (schrijver Rink van der Velde).

005a bokwerd krant